Hämtar...
MENY

Hämtar...

Styrelse

 

BRF Sannadalplatåns styrelse består av fyra eller fem ledamöter och två suppleanter. Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.

Självklart är du välkommen att kontakta styrelsen om du har frågor eller funderingar - men tänk på att styrelseuppdraget är något de flesta sköter vid sidan om sina ordinarie arbeten! Läs mer om detta här. 

 

Stämman våren 2015 valde följande styrelse:  

 

 

 

Anders Nordmark

anders@sannadal.se

ordförande

mandatperiod: 2015 - 2017 

 

 

Karl Anderberg 

karl@sannadal.se

vice ordförande

mandatperiod: 2014 - 2016

     

Boel Afzelius

boel@sannadal.se

ledamot

mandatperiod: 2015 - 2017 

 

Fredrik Laag

fredrik@sannadal.se 

ledamot

mandatperiod: 2014 - 2016

    
     

 

 

Ann-Mari Forsblom

ann-mari@sannadal.se

suppleant

mandatperiod: 2015 - 2017

 

   

Viktor Ahlstedt

viktor@sannadal.se

suppleant

mandatperiod: 2015 - 2017

 

Utskriftvänlig version