!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Fastighet & service

Brf Sannadalplatåns markinnehav

Här finns en karta, även kallad situationsplan, över Brf Sannadalplatåns markinnehav 2008.

 

Vi äger K-märkta hus!

Stockholms stadsmuseum har informerat oss om att våra fastigheter Ljuskronan 4 (hus 2) & Ljussaxen 10 har betydande värde som motsvaras av den näst högsta klassen av k-märkning, dvs grönt. Den gröna klassificieringen betyder "att fastigheten har bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstärlig synpunkt".

 

Stockholms stadsmuseums kulturhistoriska motivering och karaktärisering av Ljuskronan 4 (hus 2) och Ljussaxen 10 (tillsammans med Ljussaxen 9) är: "Tre välgestaltade punkthus i rött tegel uppförda i slutet av 1950-talet. Byggnaderna är med sin placering på en höjd väl synliga i stadsbilden och är ett viktigt inslag i stadssiluetten. Husen bevarar i huvudsak sin ursprungliga aktitektur även om vissa förändringar såsom med plåt inklädda fönsterbågar och karmar ej är förenliga med byggnadernas tradition." 

 

Att våra höghus är k-märkta med klassificering grön innebär att vi måste beakta ett antal punkter. Generellt sett kan man säga att vi som ägare och förvaltare av dessa fastigheter ska bibehålla det ursprungliga utseenden. Det vill säga husens urpsprungliga färgsättningar, detaljutformningar såsom balkonger, fönster och portar samt fasad- och takmaterial ska bibehållas. För mer information, ta gärna del av det brev och den information från skickats från Stockholms Stadsmuseum daterat 2009-05-26.

 

Källa: Brev och material från Stockholms Stadsmuseum daterat 2009-05-26.