!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Byggnadsteknisk info

Föreningens fastighetsbeteckningar

Föreningen äger fyra fastigheter. Dessa med tillhörande byggnader är:

Ljussaxen 10 = Hus B

Ljuskronan 4 = Hus A + C

Lyktan 1 = Hus D

Gröndal 1:21 = Parkeringsrampen

 

EL

Vi fick en fråga gällande vilken spänning för spisar (230V eller 400V) som gäller i våra fastigheter. Med anledning av detta har förvaltaren tittat närmare på detta. Se svar nedan:

Jag har studerat några undercentraler tillsammans med fastighetsskötaren och det är troligen så att vi har två olika försörjningar till lägenheterna. En är enfas  230V, den andra är trefas 400V. Beroende av bostadens storlek, tror vi, har man valt stor eller liten elförbrukningsmöjlighet. Emellertid är antalet små förvånanade stor, mer än hälften vilket indikerar 1+2:or = enfas, däröver 3-fas. Det är bara en hypotes som behöver bekräftas och den baseras endast på C-huset. Husen har ju i andra hänseenden olika villkor, vilken inte kan uteslutat även i elfallet. /Hans W. (Jan 2009)