!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

Din webbläsare är in- eller utzoomad (). Använd din webbläsares zoomfunktion för att återställa zoom-läge till 100%, alternativt tryck CTRL + 0.

MENY

SÖK

Förvaltning

Fastighetsskötsel, felanmälan och teknisk förvaltning

Detta sköts av HSB Stockholm. HSBs servicecenter kan du nå på mail servicecenter.stockholm@hsb.se eller vardagar 7.00-17.30 på telefon 010-442 11 00. Du kan också göre en felanmälan via hemsidan www.hsb.se/stockholm/felanmalan/.

Vår förvaltare heter för tillfället Helene Akander i väntan på ordinarie förvaltare. Du når Helene per mail helene.akander@hsb.se och på telefon 010-442 13 67.

 

Städning

Trappstädning sköts av Städpoolen AB. För frågor angående städning kontakta förvaltaren.

 

Ekonomisk förvaltning 

Vi anlitar Sveriges BostadsrättsCentrum (SBC) för den ekonomiska förvaltningen inklusive all administration vid överlåtelser och hantering av pantsättningar. SBC ansvarar också för föreningens lägenhetsregister. Det är till dem du ska vända dig när du behöver utdrag ur lägenhetsregistret.

Alla handlingar i samband med pantsättning av lägenhet skall alltid skickas direkt till SBC enligt nedan.

Brf Sannadalsplatån
c/o SBC
Box 226
851 04 Sundsvall
Tel: 0771-722722
E-mail: kundtjanst@sbc.se

Telefonnumret och e-postadressen ovan kan även användas för frågor om avier, avgifter och hyror.

 
Handlingar i samband med köp och försäljning av lägenhet skickas dock alltid till föreningen.
Brf Sannadalsplatån
Ljusstöparbacken 22
117 65 Stockholm