!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Förvaltning

Fastighetsskötsel, felanmälan och teknisk förvaltning

Detta sköts av HSB Stockholm. HSBs servicecenter kan du nå på mail service.stockholm@hsb.se eller vardagar 7.00-17.30 på telefon 010-442 11 00. Du kan också göre en felanmälan via hemsidan www.hsb.se/stockholm/felanmalan/.

Vår tekniska förvaltare heter Maria Blomqvist.

 

Städning

Trappstädning sköts av Städpoolen AB. För frågor angående städning kontakta förvaltaren.

 

Ekonomisk förvaltning 

Vi anlitar Sveriges BostadsrättsCentrum (SBC) för den ekonomiska förvaltningen inklusive all administration vid överlåtelser och hantering av pantsättningar. SBC ansvarar också för föreningens lägenhetsregister. Det är till dem du ska vända dig när du behöver utdrag ur lägenhetsregistret.

Alla handlingar i samband med pantsättning av lägenhet skall alltid skickas direkt till SBC enligt nedan.

Brf Sannadalsplatån
c/o SBC
Box 226
851 04 Sundsvall
Tel: 0771-722722
E-mail: kundtjanst@sbc.se

Telefonnumret och e-postadressen ovan kan även användas för frågor om avier, avgifter och hyror.

 
Handlingar i samband med köp och försäljning av lägenhet skickas dock alltid till föreningen.
Brf Sannadalsplatån
Ljusstöparbacken 22
117 65 Stockholm