!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Hyra ut lägenheten?

Om du vill hyra ut i andra hand måste du ansöka om styrelsens godkännande.

Airbnb-uthyrningar är inte tillåtna.

Ansökan görs genom att fylla i blanketterna nedan (ansökan och hyresavtal) och skicka till styrelse@sannadal.se eller att lämna de ifyllda blanketterna i föreningens brevlåda på Ljusstöparbacken 22.

Tillstånd att hyra ut i andra hand beviljas för maximalt ett år i taget. 

Räkna med att det kan ta upp till tio dagar för styrelsen att behandla din ansökan. 

En avgift som täcker föreningens kostnader för hanteringen, 300 kr, debiteras på nästkommande avi för månadsavgiften. 

Eventuella frågor besvaras av styrelsen.

Från år 2014 är besittningsskydd för andrahandshyresgäst borttaget i det fall det är uthyrarens enda bostad som hyrs ut. Punkt 8 i ansökan är inte aktuell i detta fall.

Äger uthyraren flera bostäder - och hyr ut den bostad som inte är huvudbostad - finns fortfarande besittningsskydd för andrahands-hyresgäst. I detta fall rekommenderar föreningen att besittningsskydd avtalas bort.

Dokument

Ansökan andrahandsuthyrning.pdf 2015-06-16
Hyresavt_andrahand.pdf 2014-10-16

Uppdaterad 2017-08-21 av Boel