!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Parkering

Regler för garage och bilplatser

 

Inledning

Bostadsrättsföreningen Sannadalsplatån (föreningen) upplåter garage och parkeringsplatser (bilplats) genom att teckna avtal om hyra av bilplats. Bilplatser hyrs ut enligt en kölista som bygger på när man blev medlem. Den som önskar se listan kan kontakta styrelsen.

En av föreningen hyrd bilplats är fristående från bostads­rättslägenheten och kan inte över­låtas i samband med ägarbyte av bostadsrättslägenheten.

Föreningen upplåter dessutom parkeringsplatser på den gemensamma parkeringsplatsen längs Ljusstöpar­backen. För parkering på dessa platser krävs parkeringstillstånd som säljs av föreningen. Parkeringsmärket kostar 1 125 kronor för hela 2018. Skicka ett mail till styrelse@sannadal.se eller kontakta någon i styrelsen. Efter några dagar läggs märket i din brevlåda. Avgiften för parkeringsmärket aviseras tillsammans med månadsavgiften på nästa utskick av avier. Om du har frågor kontakta någon i styrelsen. 

Föreningen anlitar entreprenör för övervakning av olovlig parkering inom föreningens markområden.

 

Kö till bilplats (garage- och parkeringsplats)

Föreningen har upprättat en kölista som gäller för hyra av bilplats.

Endast medlemmar i föreningen kan vara köande.

Medlemmar som tillsammans äger bostad kan tillsammans bara ha en köplats.

Medlemmar som äger eller deläger flera lägenheter kan endast ha en köplats.

Nya medlemmar antecknas automatiskt i kölistan.

 

Villkor för hyra av bilplats

Bilplats hyrs ut till medlem som är stadigvarande boende i föreningen.

Medlem eller person tillhörande medlemmens hushåll skall stadigvarande disponera (äga eller leasa, privat eller i tjänsten) den bil som ställs på den hyrda platsen. Bil får vara avställd högst 6 månader per år.

Endast en bilplats per hushåll får hyras.

Garageplats är till för uppställning av fordon som är i bruk. Det är inte tillåtet att använda garaget för fordon som är avställt långa tider eller som extraförråd eller dylikt.

Medlem som hyr bilplats kan inte köpa parkerings­tillstånd till den gemensamma parkeringsplatsen längs Ljusstöparbacken.

 

Villkor för den gemensamma parkeringsplatsen längs Ljusstöparbacken

Parkeringstillstånd får bara köpas av medlem i föreningen.

Endast ett parkeringstillstånd per hushåll får köpas.

Parkeringstillstånd får endast innehas av medlem som är stadigvarande boende i föreningen.

Medlem eller person tillhörande medlemmens hushåll skall stadigvarande disponera (äga eller leasa, privat eller i tjänsten) den bil som parkeras på den gemensamma parkeringsplatsen.

Bil som parkeras på den gemensamma parkerings­platsen får ej vara avställd.

Medlem som har parkeringstillstånd kan inte samtidigt hyra bilplats. Om medlem med parkeringstillstånd på den gemensamma parkeringsplatsen blir tilldelad bilplats ska parkeringstillståndet lämnas tillbaka till föreningen. Föreningen återbetalar inte erlagd avgift.

 

Upplåtelse i andra hand

Bilplats som hyrs eller parkeringsplats som dispone­ras med parkeringstillstånd längs Ljusstöparbacken får inte hyras ut överlåtas eller på annat sätt upplåtas i andra hand.

 

Vid uthyrning av lägenhet i andra hand

Medlem som enligt föreningens regler och efter godkännande av styrelsen, hyr ut sin bostadsrätts­lägenhet i andra hand och som vid uthyrningstillfället disponerar bilplats, skall återlämna bilplatsen till föreningen. Föreningen upplåter nyttjanderätten av bilplatsen till köande medlem på korttidskontrakt. När medlemmen åter bor stadigvarande i föreningen, och i övrigt uppfyller villkoren för att få hyra bilplats, upphör korttidsuthyrningen och medlemmen kan åter disponera den tidigare hyrda bilplatsen.

 

Hyra av plats för moped eller motorcykel

I mån av tillgängligt utrymme upplåter föreningen genom hyresavtal plats för uppställning av moped eller motor­cykel. För dessa platser finns en separat kölista. Anmälan för att ställas på kölistan görs till styrelsen.

 

Hyresgäster i föreningens lokaler

För hyresgäster i föreningens lokaler träffas särskild överenskommelse vid behov av parkeringsplats.

Dessa regler ersätter tidigare regler och gäller från maj 2010.

 

 

För att få parkeringsplats behöver du ha varit medlem i föreningen ca 15 år. Kötiden för garageplats är ännu längre.

Den som har frågor om bilplatser och kötid kan kontakta styrelsen.

 

En lista med kötider för alla lägenheter finns nedan. Om din kötid är fel kontakta styrelsen.

Dokument

Kölista p och garage.pdf 2017-09-20
Utskriftvänlig version