!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Förråd

Förråd

I den mån det finns tillgängliga förrådsutrymmen har föreningen traditionellt hyrt ut extra förråd till medlemmar. Efterfrågan är dock betydligt större än tillgång och av denna anledning finns sedan ett par år tillbaka en förrådskö.  Omsättningen på förråd är liten, varvid väntetiden är lång. Är du intresserad av att ställa dig i förrådskön (eller vill titta på den) ber vi dig kontakta styrelsen.

Nedan finns dokument med regler för extra förråd.

Med hänsyn till lagen om personuppgifter har vi valt att inte publicera förrådskön på hemsidan.

Hyra

Prissättning sker utifrån grundantagandet att extra förråd endast kan erbjudas ett fåtal medlemmar samtidigt som efterfrågan är betydligt större än tillgången. Ur ett rättviseperspektiv, gentemot de medlemmar som ej har förråd, är avsikten de tillgängliga extra förråden ska hyras till marknadspriser. Priserna kommer därför på sikt att justeras till en nivå som kan anses motsvara de aktuella marknadspriserna.

Hyran för extra förråd är år 2015 fastställd till 706 kr/m².

Samma hyra gäller för andra utrymmen exempelvis korridorer och trappavsatser som medlemmar har/vill inkorporera(t) i bostaden.

Dokument

Regler_för_hyra_av_extra_förråd.pdf 2011-02-09