!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Sophantering

Sophantering i låghusen

De utvändiga nedgrävda sopbehållarna finns på två platser, dels utanför Ljusstöparbacken 26, dels vid garageinfarten mitt emot hus A, Ljusstöparbacken 3. Informationslapp finns som pdf nedan.

De gamla soprummen frigjordes till andra ändamål bland annat barnvagnsparkering.

Info om bakgrund till beslut om ändring av sopsystemen i hus C och D finns  som pdf nedan.

 

Sophantering i höghusen

I höghusen har vi kunnat behålla våra sopnedkast efter installation av sopsugar. Tänk dock på att sopsugarna är känsliga för stopp med dålig lukt som resultat. släng därför enbart vanliga hushållssopor i mindre påsar i sopnedkasten.

 

Källsortering, grovsopor och byteshylla

Varje hus har ett eller flera välutrustade källsorterings-/grovsopsrum. I A- och B-husen finns rummet bredvid cykelrummet. I C-huset finns källsortering och grovsopor i källaren nedanför port 5 och  viss källsortering i källaren vid port 11. I D-huset finns källsortering vid port 22 och grovsopor vid port 26. I D-husets grovsopsrum finns även en byteshylla där du kan ställa saker du tror att någon annan kan tänkas vilja ha.

 

Sophantering i allmänhet

Matavfall: Vi har två behållare för insamling av matavfall (de finns bredvis låghusens kärl för hushållssopor) så att alla som vill kan få lämna avfall för rötning till biogas. Dessa behållare har RÖDA luckor. De togs i bruk 1 februari 2012. Det enda som krävs för att få slänga sitt matavfall där är att du använder de speciella påsar som tillhandahålls av Stockholm stad, samt att du tagit del av den informationsbroschyr som beskriver vad du skall, och inte skall lägga i matavfallet. Se till att inte överfylla påsen så att du kan försluta den väl så vi minska risken för lukt! Info finns här! 

Sorteringsguide Stockholms stad har på sin hemsida en bra A-Ö-lista över hur du sorterar dina sopor. Klicka här för att komma till den.

Byggsopor (utrivna garderober, innerväggar, kakel och klinkers mm) och sådant som ej går ner i grovsopskärlen får ej läggas i grovsoprummet.

Farligt avfall som färg, olja, bilbatterier, läkemedel mm ska lämnas till miljöstationen i Östberga och får ej läggas i grovsoprummet eller sopsorteringsrummet. Ett alternativ är mobila miljöstationen som kommer fyra gånger om året. Exempel på vad som är miljöfarligt avfall hittar du här!

El-produkter (allt som har en sladd eller batteri) får ej läggas i grovsoprummet. Småel ska läggas i särskild container i sorteringsrummet.

Det är viktigt att vi hjälps åt för att få det att fungera.

Sådant som ej går att sortera ska lämnas på miljöstation. Den som ligger närmast oss är:

 

Östberga återvinningscentral

Bussens Väg 2, 122 41 Enskede

Huddingevägen/Sockenvägen vid Årstafältet

Tel 08-50846540

Öppettider:
Måndag-torsdag kl 10.00-20.00
Fredag-söndag kl 9.00-16.00

 

Vill du läsa mer om sopsortering kan du titta på:

www.sopor.nu

www.atervinningscentralen.se

www.stockholm.se/KlimatMiljo/Avfall-och-atervinning/

 

 

Sorteringshjälp för sopsorteringsrummet:

Pappersförpackningar/kartong

Pastakartonger, mjölkförpackningar, juiceförpackningar, mjölpåsar, pappersbärkassar, toarullar, omslag till bokklubbsböcker . Allt detta är exempel på pappersförpackningar. Lägg inte tidningar, kataloger eller liknande i behållaren för pappersförpackningar. De ska lämnas i behållare för tidningspapper/returpapper.

Förpackningar av wellpapp sorteras för sig

 

Wellpapp

Alla förpackningar av wellpapp sorteras för sig.

 

Trycksaker/returpapper

Tidningar, tidskrifter och andra trycksaker kan lämnas i återvinningsbehållare för returpapper/tidningar. Plastpåsar och påklistrade reklamlappar tas bort innan trycksaken läggs i behållaren. Kontorspapper kan man lägga i tidningsinsamlingen.

Övrigt papper ska inte läggas i behållare för returpapper. Det gäller till exempel kuvert, böcker och pappersförpackningar.

 

Glas

Sortera och lämna färgade och ofärgade glasförpackningar var för sig. För att glasförpackningar ska kunna återvinnas får de heller inte blandas med andra föremål. Dricksglas (kan innehålla bly), keramik, porslin och liknande ska alltså inte lämnas i återvinningsbehållare. De lämnas som övrigt hushållsavfall eller grovsopor.

Glödlampor samlas in i särskild behållare vid  el-avfall.

 

Metall

Konservburkar, värmeljushållare, tuber och läskburkar utan pant är exempel på metallförpackningar. Men även lock och kapsyler av metall är förpackningar, som kan återvinnas.

Metallburkar med rester av färg eller lösningsmedel ska lämnas som farligt avfall för att tas om hand på rätt sätt.

Elektroniska artiklar i metall lämnas som el-avfall, klicka vidare till farligt avfall.

Metallföremål som inte är förpackningar kan också läggas i metallcontainern.

Pantburkar lämnas i butiken.

 

Plast

Burkar, dunkar, små hinkar, flaskor, korkar eller lock är exempel på hårda plastförpackningar. Men om förpackningen har rester av lim, färg, lösningsmedel eller liknande ska den lämnas som farligt avfall (Östberga återvinningscentral).

Pantflaskor i plast lämnas tillbaka i butiken.

Plastprodukter som inte är förpackningar - pulkor, tvättkorgar, möbler m.m. - lämnas som grovsopor. Förvaringsaskar till cd, video, sällskapsspel etc. samt krukor i plast ska läggas i vanliga soppåsen/brännbart.

Elartiklar i plast lämnas som elavfall.

Mjuka plastförpackningar kan också läggas bland plastförpackningar. Bärkassar eller andra plastpåsar, medicinkarta för tabletter, frigolit eller sugrör är exempel på mjuka plastförpackningar.

 

Elavfall

Här kan du lägga mindre produkter som har med el att göra tex: kaffebryggare, radio, sladdar, brödrost.

Maxstorleken som kan läggas i elcontainern är en dator.

TV lämnar du i Östberga eller till TV-butiken där du köpt din nya TV. För kylskåp spisar etc gäller samma sak.

 

Glödlampor

Sorteras för sig i en av de röda burkarna på väggen

 

Lågenergilampor

Lågenergilampor och lysrör sorteras för sig i en av de röda burkarna på väggen. De innehåller kvicksilver och ska absolut inte läggas i hushållssoporna.

 

Batterier

Sorteras för sig i en av de röda burkarna på väggen.

Bilbatterier lämnas till miljöstationen i Östberga eller där du köper ett nytt bilbatteri.

 

Grovsopor

Grovsoprummet finns kvar och har försetts med containrar, men här finns några viktiga saker att tänka på:

Grovsopor ska läggas i containrarna och får ej ställas på golvet.

Grovsoprummet ska användas för sådant som ej går att sortera t ex en sönderslagen stol, madrass eller matta. Lägg ej tidningar och wellpapp bland grovsopor utan i sopsorteringsrummet.

 

Dokument

2013-04-09 sophantering låghusen sammanfattning.pdf 2013-04-09
20111229-ny_soprutin_låghusen.pdf 2012-01-11
Sorteringshjälp_för_sopsorteringsrummet.pdf 2011-09-20