!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Frågor & svar

Med jämna mellanrum får vi frågor till fövaltaren/styrelsen som vi tror kan vara av allmänt intresse. Det är vår avsikt att nedan ge er möjlighet att ta del av såväl inkomnna frågor samt givetvis även vårt svar till frågeställaren.

I de flesta fall kan vi skriva in svaret i respektive text som frågan berör. I andra fall, finns ingen "lämplig" plats och då väljer vi att visa frågor och svar på denna sida. Frågor per mail finns nedan, frågor per brev finns i inscannade nedan.

Frågor per brev:

Nedan finns kopior på de brev och tillhörande svar som inkommit till styrelsen under senare tid.

För närvarande finns inga.

 

 

Frågor per mail:

(Vi tar oss friheten att omformulera frågor samt svar som gäller kommunikation per mail. )

För närvarande finns inga.