!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Valberedning

Kandidater till styrelse & medlemsrevisor
Vem vill du se i styrelsen? Valberedningen behöver din hjälp att 
hitta lämpliga kandidatertill styrelsen. Kontakta någon av medlemmarna i valberedningen i god tid före årsstämman med förslag på kandidater.

Självklart kan du föreslå dig själv om du vill!

Hör av dig till någon av oss i valberedningen som valdes på stämman 2016!

Ordinarie


Pontus Lenke, hus D - sammankallande, tfn 070-824 59 36
pontus@dramatiker.se

Håkan Carlén, hus B, tfn 070-856 67 40
hakan@hcmanagement.se

Anni Gustafsson, hus C, tfn 073-837 34 42
annimagu@gmail.com

Stefan Floszmann, hus C, tfn 070-979 82 00 stefan.floszmann@gmail.com

Karl Anderberg, hus D, tfn 
kalle_anderberg@hotmail.com

Suppleanter
Ulrika Hessling Sjöström, hus C, tfn 070 454 03 82
ulrikahs@gmail.com

Emma Hommerberg Ottosson, hus D, tfn 073-025 23 34
emmaottosson@hotmail.com

Magnus Rosshagen, hus D, tfn
XX@xx

 

Uppdaterad 2017-02-09

Utskriftvänlig version