!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Valberedning

Kandidater till styrelse & medlemsrevisor
Vem vill du se i styrelsen? Valberedningen behöver din hjälp att 
hitta lämpliga kandidatertill styrelsen. Kontakta någon av medlemmarna i valberedningen i god tid före årsstämman med förslag på kandidater.

Självklart kan du föreslå dig själv om du vill!

Hör av dig till någon av oss i valberedningen som valdes på stämman 2018!

Ordinarie

Ulf Flyghed, hus D  -  Sammankallande
tfn 079-313 32 98
ulf.flyghed@ownit.nu

Anni Gustafsson, hus C
tfn 073-837 34 42
annimagu@gmail.com

Melker Becker, hus D
melker.becker@gmail.com

Ulf Gruvberg, hus C
Kontaktuppgifter kommer

Stefan Floszmann, hus C,
tfn 070-979 82 00
stefan.floszmann@gmail.com

Suppleanter

Karl Anderberg, hus D
kalle_anderberg@hotmail.com

Emma Hommerberg Ottosson, hus D
tfn 073-025 23 34
emmaottosson@hotmail.com

Martin Karlsson, hus A
tfn 070-22 12 952
mkgoxen@gmail.com

Uppdaterad 2018-12-12