!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

Din webbläsare är in- eller utzoomad (). Använd din webbläsares zoomfunktion för att återställa zoom-läge till 100%, alternativt tryck CTRL + 0.

MENY

SÖK

Valberedning

Kandidater till styrelse & medlemsrevisor
Vem vill du se i styrelsen? Valberedningen behöver din hjälp att 
hitta lämpliga kandidatertill styrelsen. Kontakta någon av medlemmarna i valberedningen i god tid före årsstämman med förslag på kandidater.

Självklart kan du föreslå dig själv om du vill!

Hör av dig till någon av oss i valberedningen som valdes på stämman 2018!

Ordinarie

Anni Gustafsson, hus C, tfn 073-837 34 42
annimagu@gmail.com

Stefan Floszmann, hus C, tfn 070-979 82 00 stefan.floszmann@gmail.com

Ulf Flyghed, hus D

Melker Becker, hus D

Suppleanter

Karl Anderberg, hus D
kalle_anderberg@hotmail.com

Ulf Gruvberg, hus C

Emma Hommerberg Ottosson, hus D, tfn 073-025 23 34
emmaottosson@hotmail.com

Martin Karlsson, hus A

Uppdaterad 2018-08-09