!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelse

 

BRF Sannadalplatåns styrelse består av fyra eller fem ledamöter och två eller tre suppleanter. Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.

Självklart är du välkommen att kontakta styrelsen om du har frågor eller funderingar - men tänk på att styrelseuppdraget är något de flesta sköter vid sidan om sina ordinarie arbeten! Läs mer om detta här. 

 

Stämman våren 2017 valde följande styrelse:  

 

 

 

Daniel Brask

daniel@sannadal.se

Ordförande

Mandatperiod: 2016 – 2018

 

 

 

 

Jan Strömqvist 

jan@sannadal.se

Vice ordförande

Mandatperiod: 2016 – 2018

 

 

Boel Afzelius

boel@sannadal.se

Ledamot

Mandatperiod: 2017 - 2019 

 

 

 

Sayli Gokhale

sayli@sannadal.se

Ledamot

Mandatperiod: 2017 – 2019

 

 

 

 

 

Per Wettergren

per@sannadal.se

Suppleant

Mandatperiod: 2016 – 2018

 

 

 

 

 

Nicolas Trudel

nicolas@sannadal.se

Suppleant

Mandatperiod: 2017 – 2019

 

 

 

 

 

Ola Karlström

ola@sannadal.se

Suppleant

Mandatperiod: 2017 – 2019

 

 

 

Utskriftvänlig version