!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelse

 

BRF Sannadalplatåns styrelse består av fyra eller fem ledamöter och två eller tre suppleanter. Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.

Självklart är du välkommen att kontakta styrelsen om du har frågor eller funderingar - men tänk på att styrelseuppdraget är något de flesta sköter vid sidan om sina ordinarie arbeten! Läs mer om detta här. 

 

 

 

Daniel Brask
daniel@sannadal.se
Ordförande
Mandatperiod: 2016 – 2018

Jan Strömqvist
jan@sannadal.se
Vice ordförande
Mandatperiod: 2016 – 2018

Sayli Gokhale
sayli@sannadal.se
Ledamot
Mandatperiod: 2017 – 2019

Per Wettergren
per@sannadal.se
Suppleant
Mandatperiod: 2016 – 2018

 

Nicolas Trudel
nicolas@sannadal.se
Suppleant
Mandatperiod: 2017 – 2019

 

Ola Karlström
ola@sannadal.se
Suppleant
Mandatperiod: 2017 – 2019