!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelse

 

BRF Sannadalplatåns styrelse består av fyra eller fem ledamöter och två eller tre suppleanter. Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.

Självklart är du välkommen att kontakta styrelsen om du har frågor eller funderingar - men tänk på att styrelseuppdraget är något de flesta sköter vid sidan om sina ordinarie arbeten! Läs mer om detta här. 

 

 

Jan Strömqvist
jan@sannadal.se
Ordförande
Mandatperiod: 2018 – 2020

Sayli Gokhale
sayli@sannadal.se
Vice ordförande
Mandatperiod: 2017 – 2019

 

Björn Sjöstedt
bjorn@sannadal.se
Ledamot
Mandatperiod: 2018 – 2019

 

Gunnar Strömblad
gunnar@sannadal.se
Ledamot
Mandatperiod: 2018 – 2019

 

Nicolas Trudel
nic@sannadal.se
Suppleant
Mandatperiod: 2017 – 2019

 

Ola Karlström
ola@sannadal.se
Suppleant
Mandatperiod: 2017 – 2019

Linda Bergenheim
linda@sannadal.se
Suppleant
Mandatperiod: 2018 – 2020