!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Kontakt

Till HSBs felanmälan vänder man sig för att göra felanmälan om brister eller fel i bostaden eller inom allmänna utrymmen som till exempel tvätt­stuga, hiss, belysning, portar, dörrar, garage, etc.

Vill man däremot diskutera frågor som inte direkt är av löpande, felavhjälpande karaktär som exempelvis fukt-, vatten- eller inbrotts­skador och ombyggnader, vänder man sig till tekniska förvaltaren. Även frågor rörande vinterunder­håll och trädgårdsskötsel sköts av den tekniska förvaltaren.

För kontakt med fastighetsskötseln, tekniska och ekonomiska förvaltare se Förvaltning.

 

Föreningens kontor är inte bemannat varför e-post och telefon-svararmeddelanden läses och avlyssnas oregelbundet.

För kontakt med medlem i styrelsen se Styrelse.

 

Kontakt: 

Bostadsrättsföreningen Sannadalsplatån

Ljusstöparbacken 22

117 65 STOCKHOLM

styrelse@sannadal.se

organisationsnummer:

702001-8839

Uppdaterad 2019-01-06