!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Snabbköpet

Bokning

Medlemmar bokar genom bokningsfunktionen under "boka tid/ snabbköp" på hemsidan. Du ska ange namn, e-postadress, lägenhetsnummer samt telefonnummer som du kan nås på såväl före som under bokningstillfället. Externa gäster skickar mail till snabbkop@sannadal.se.

 

Tider

Fredag, lördag och dag före helgdag: musik till 24 och utrymt, stängt och släckt 01.

Övriga dagar: musik till 22 och utrymt, stängt och släckt 23.
Ett undantag är nyårsnatten då gäller musik till 01.30 och utrymt, stängt och släckt 02.30.

Dagsaktivitet får starta klockan 09 på vardagar och klockan 11 på lördag, söndag och helgdag. Dagsaktivitet slutar 16. Kvällsaktiviteter får starta 16.

Städning får ske fram till 11 följande dag på helger och 9 på vardagar.

 

Priser

Privat tillställning

Medlem: 350 kr per pass (dag/kväll)

Extern: 3000 kr per pass (dag/kväll)

Öppen tillställning

Snabbköpet kan bokas utan avgift* för medlemsaktiviteter såsom musik/filmkväll, loppis och dylikt genom att kontakta snabbkop@sannadal.se

Riktlinjer som gäller för dessa aktiviteter är att de ska vara öppna för alla medlemmar och ska annonseras via anslag i portarna och gärna på hemsidan. Populära tider, såsom fredag och lördag kväll, är reserverade för privata tillställningar men undantag kan göras.

*För externa som bokar öppna aktiviteter tas en överenskommen avgift ut beroende på aktivitet och antal bokningstillfällen.


Betalning
Avgiften betalas i efterskott efter att du har fått ett mail om hur du ska göra. Externa hyresgäster ska dock betala i förväg.

 

Nycklar och städning

  • Nycklarna fås av den medlem som hyrt Snabbköpet innan och lämnas i brevlådan till den medlem som hyr efter. Naturligtvis kan två medlemmar komma överens om att göra på annat sätt om det passar dem bättre.
  • Klagomål på städningen görs direkt till den medlem som hyrt innan.

Den som hyr Snabbköpet ansvarar för att det lämnas i mycket väl städat skick.

Om det efter dig är en återkommande aktivitet eller en extern person som hyr ska du fortfarande lämna nycklarna till den medlem som hyr efter dig. Exempel på sådana återkommande bokningar är Yoga, Kören, Brunch, Jazzkafé.

 

Trivsel och Ordningsregler

För lokalen gäller föreningens stadgar och ordningsregler med följande tillägg:

Rökning är INTE tillåten i lokalen eller dess biutrymmen. Rökning måste ske utomhus och utan att störa föreningens medlemmar eller våra grannar.

Maximalt antal personer som får vistas i lokalen samtidigt är 75.

Lokalen får endast hyras av medlemmar. Extern förhyrning prövas av styrelsen från fall till fall.

Inventarierna skall kontrolleras och gås igenom av den som hyr före och efter uthyrningen. Skadad och förlorad egendom ska ersättas av den som hyr lokalen.

BRF Sannadalsplatån ska tillhandahålla och upplysa om de regler och föreskrifter som gäller för lokalen.

Husdjur är inte tillåtna i lokalen.

Den som hyr lokalen ska:

  • känna till och informera dem som vistas i lokalen om de regler och föreskrifter som gäller.
  • känna till utrymningsvägarna och informera dem som vistas i lokalen om dessa. Båda glasdörrarna mot Ljusstöparbacken måste av utrymningsskäl vara upplåsta.
  • se till att droger inte införs eller används i lokalen.
  • se till att alkohol inte serveras till minderåriga.
  • se till att rökförbudet respekteras.
  • omgående rapportera till Lokalgruppen på snabbkop@sannadal.se om eventuella skador eller fel.
  • vara tillgänglig på uppgivet telefonnummer under hyrestiden. 

 

Bruksanvisningar till Snabbköpets utrustning!

 

 

Dokument

Inventarier_med_ram.doc 2009-09-10
Bokning_och_ordning_med_ram_2-sidigt.doc 2009-03-04