!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ordningsregler

För lokalen gäller föreningens stadgar och ordningsregler med följande tillägg:

Rökning är INTE tillåten i lokalen eller dess biutrymmen. Rökning måste ske utomhus och utan att störa föreningens medlemmar eller våra grannar.

Maximalt antal personer som får vistas i lokalen samtidigt är 75.

Lokalen får endast hyras av medlemmar. Extern förhyrning prövas av styrelsen från fall till fall.

Inventarierna skall kontrolleras och gås igenom av den som hyr före och efter uthyrningen. Skadad och förlorad egendom ska ersättas av den som hyr lokalen.

BRF Sannadalsplatån ska tillhandahålla och upplysa om de regler och föreskrifter som gäller för lokalen.

Husdjur är inte tillåtna i lokalen.

Den som hyr lokalen ska:

  • känna till och informera dem som vistas i lokalen om de regler och föreskrifter som gäller.
  • känna till utrymningsvägarna och informera dem som vistas i lokalen om dessa. Båda glasdörrarna mot Ljusstöparbacken måste av utrymningsskäl vara upplåsta.
  • se till att droger inte införs eller används i lokalen.
  • se till att alkohol inte serveras till minderåriga.
  • se till att rökförbudet respekteras.
  • omgående rapportera till Lokalgruppen på snabbkop@sannadal.se om eventuella skador eller fel.
  • vara tillgänglig på uppgivet telefonnummer under hyrestiden.

 

Tillbaka till Snabbköpets huvudsida!

Dokument

ChecklistaSnabbkopet.doc 2013-02-03