!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Årsstämma 2014

Årsstämman 2014 äger rum den 25 juni kl 19.00 - OBS nytt datum - i Snabbköpet.

Valberedningen/Valkommittén söker också efter kandidater till styrelsen/medlemsrevisor.

Årsredovisningen 2013 finns i dokumentet Årsredovisning 2013 Reviderad nedan. Dokumentet Stadgar-Motioner-Budget innehåller icke reviderat material - förslaget till nya stadgar, motioner och motionssvar samt budget. Därför finns även denna fil upplagd.

 

Motioner

Sista dag för motioner är den 14 mars 2014. Vi tar gärna emot motioner via e-post motion@sannadal.se, men det går även bra att lämna dem i brevinkastet på kontoret, Ljusstöparbacken 7 n.b.

 

Att skriva en motion.

För medlemmarna i en bostadsrättsförening är det en demokratisk rättighet att motionera. Att skriva en motion kan vara ett bra sätt att presentera sina idéer samt framföra åsikter på.  En motion kan beröra vad som helst i föreningen. En motion ska endast beröra en sak för årsstämman att ta ställning till och därför måste en motionär som vill ta upp flera saker, skriva flera motioner. Ta gärna hjälp av dokumenten: "Att skriva en motion",Mall för motion” samt ”Exempel på motion” som finns att ladda ner på hemsidan samt kan hämtas på kontoret.  

Tidigare år har vi fått många motioner rörande aktiviteter som redan finns med i underhållsplanen framöver. Varje inkommen motion ska behandlas, vilket kräver både tid och resurser. Ta därför gärna kontakt med någon i styrelsen och hör efter om det finns något beslutat/planerat rörande den aktivitet/sak som du vill motionera om. Det kan ju faktiskt vara så att vi redan beslutat om att genomföra det du vill.

 Kom också ihåg att vi tar gärna emot tips och idéer året om! 

Dokument

Årsstämmoprotokoll 2014.pdf 2015-07-10
Stadgar-Motioner-Budget.pdf 2014-06-01
Utskriftvänlig version