!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Gästlägenheter

 

Bokning
Våra gästlägenheter bokas genom bokningsfunktionen under "Boka tid/Gästlägenhet, stora" respektive "Boka tid/Gästlägenhet, lilla" här på hemsidan alternativt skickar mail till styrelsen. Du ska ange namn, e-postadress, lägenhetsnummer samt telefonnummer som du kan nås på såväl före som under bokningstillfället.

 

Avbokning
Vid avbokning senare än 2 dagar före aktuellt datum debiteras full hyra. Vid problem med avbokning kontakta  styrelsen.

 

Tid
Gästlägenheterna hyrs från klockan 12 på dagen till 12 nästa dag. Det betyder att städning skall göras inom denna tid.

 

Priser
Aktuella priser för stora gästlägenheten är 550 kr/natt och för lilla gästlägenheten 400 kr/natt. Debitering sker i efterhand via mail.

 

Priser vid ombyggnationer
Styrelsen kan besluta om reducerat pris för medlemmar som exempelvis råkat ut för en vattenskada.

 

Tillträde
Nycklar till lägenheten läggs i din brevlåda av föregående hyresgäst. Du lägger sedan nycklarna i brevlådan till den hyresgäst som hyr efter dig. Kontakta den som hyr efter dig om du inte vet i vilken port den personen bor. Det är därför viktigt att du fyller i telefonnummer och e-postadress när du bokar!

 

Trivsel och ordningsregler 
För gästlägenheterna gäller föreningens stadgar och ordningsregler med följande tillägg:

Den lilla gästlägenheten är avsedd för 1-4 personer och den stora för 1-5 (eventuellt 6) personer.

Gästlägenheterna får endast hyras av medlemmar.

Rökning är INTE tillåten. Rökning måste ske utomhus och utan att störa föreningens medlemmar.

Inventarierna skall kontrolleras och gås igenom av den som hyr före och efter uthyrningen. Eventuella brister ska meddelas bostadsrättsföreningen. Skadade och förlorade inventarier ska ersättas av den som hyr lägenheten.


Klagomål på städningen ska framföras direkt till den som har hyrt innan.

Husdjur är inte tillåtna.

Den som hyr lägenheten ska:

  • känna till och informera dem som vistas i lägenheten om de regler och föreskrifter som gäller.
  • se till att rökförbudet respekteras.
  • omgående rapportera till bostadsrättsföreningen om eventuella skador eller fel.
  • vara tillgänglig på uppgivet telefonnummer under hyrestiden.

Den som hyr gästlägenhet ansvarar för att den lämnas i mycket väl städat skick.

 

Beskrivning av gästlägenherna och foton