!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ordningsregler

 

För gästlägenheterna gäller föreningens stadgar och ordningsregler med följande tillägg:

Den lilla gästlägenheten är avsedd för 1-4 personer och den stora för 1-5 (eventuellt 6) personer.

Gästlägenheterna får endast hyras av medlemmar.

Rökning är INTE tillåten. Rökning måste ske utomhus och utan att störa föreningens medlemmar.

Inventarierna skall kontrolleras och gås igenom av den som hyr före och efter uthyrningen. Eventuella brister ska meddelas bostadsrättsföreningen. Skadade och förlorade inventarier ska ersättas av den som hyr lägenheten.


Klagomål på städningen ska framföras direkt till den som har hyrt innan.

Husdjur är inte tillåtna.

Den som hyr lägenheten ska:

  • känna till och informera dem som vistas i lägenheten om de regler och föreskrifter som gäller.
  • se till att rökförbudet respekteras.
  • omgående rapportera till bostadsrättsföreningen om eventuella skador eller fel.
  • vara tillgänglig på uppgivet telefonnummer under hyrestiden.

Den som hyr gästlägenhet ansvarar för att den lämnas i mycket väl städat skick.


Tillbaka till gästlägenheternas huvudsida!