!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Årsstämma 2016

Årsstämman 2016 den 12 maj  i Snabbköpet.

Valberedningen/Valkommittén söker också efter kandidater till styrelsen/medlemsrevisor.

Tidigare år har vi fått många motioner rörande aktiviteter som redan finns med i underhållsplanen framöver. Varje inkommen motion ska behandlas, vilket kräver både tid och resurser. Ta därför gärna kontakt med någon i styrelsen och hör efter om det finns något beslutat/planerat rörande den aktivitet/sak som du vill motionera om. Det kan ju faktiskt vara så att vi redan beslutat om att genomföra det du vill.

Kom också ihåg att vi tar gärna emot tips och idéer året om! 

 

Att skriva en motion.

För medlemmarna i en bostadsrättsförening är det en demokratisk rättighet att motionera. Att skriva en motion kan vara ett bra sätt att presentera sina idéer samt framföra åsikter på.  En motion kan beröra vad som helst i föreningen. En motion ska endast beröra en sak för årsstämman att ta ställning till och därför måste en motionär som vill ta upp flera saker, skriva flera motioner. Ta gärna hjälp av dokumenten: "Att skriva en motion",Mall för motion” samt ”Exempel på motion” som finns att ladda ner på hemsidan samt kan hämtas på kontoret. Motioner mailas till motion@sannadal.se ellerlämnas i föreningens brevlåda på Ljusstöparbacken 22.

Sista dag för att lämna motioner är enligt våra stadgar 1 februari. Detta år har styrelsen valt att förlänga tiden till 1 mars.

Dokument

Årsstämmoprotokoll 2016.pdf 2016-12-17
Utskriftvänlig version