!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Lås

Föreningens nya låssmed, Samuelsson & Partner, nås på service@samuelssonpartner.se eller 08-120 46 110. Vill du beställa nytt lås i lägenhetsdörren kan du använda blanketten som finns längs ned på sidan.

 

Vart vänder jag mig om jag förlorar en portnyckel?
Kontakta styrelsen. Nyckeln ska spärras så ingen obehörig tar sig in.

Vart vänder jag mig om jag vill ha flera portnycklar?
Kontakta styrelsen. En nyckel kostar 250:-. Kostnaden debiteras med månadsavgiften på nästföljande aviutskick.

Vart vänder jag mig om jag inte kommer in dit jag ska?
Kontakta styrelsen.

Det finns för närvarande många frågor och funderingar om det nya skalskyddet. Styrelsen tycker att det kan vara på sin plats att svara på dem eftersom alla inte hade chans att gå på extrastämman 11 februari 2016 där beslut togs med 100% av rösterna för ett byte till det nya låssystem vi har idag.

Varför har vi bytt låsen?
De senaste åren har frågan om nytt skalskydd upprepats i många motioner. Det har i branschen tidigare rekommenderats att man byter lås efter omkring 20-25 år. Att det trots motionerna inte hänt något har berott på att vi velat vänta på att de många stora ombyggnadsarbetena skulle bli klara. I vinter blev dock frågan akut. Ett flertal förrådsinbrott skedde i främst hus A (=Ljusstöparbacken 1) och hus C (=Ljusstöparbacken 5-11). Styrelsen beslöt då att dels, temporärt, sätta in bevakning och dels snabbt utreda frågan.

Varför har vi inte låst portarna dagtid om vi haft inbrott?
Inbrotten har som sagt varit i förråd som cykelförråd, lägenhetsförråd och barnvagnsförråd. För att komma in i alla dessa förråd krävs att man har en portnyckel. Man kan alltså inte komma in i något av de förråd som blivit utsatta genom att bara gå in genom porten. Eftersom det inte har varit några brytmärken på dörrarna som leder till de förråd som det varit inbrott i är därför tydligt att någon eller några har lyckats att få tag på nycklar som de inte ska ha. Styrelsen har däremot inte hört något om inbrott i lägenheter på många år. Lägenheter är det enda som man når utan en portnyckel. Att skydda sin lägenhet gör man bäst genom att ha en bra säkerhetsdörr med ett bra lås. Lägenhetsdörren är den enskilda medlemmens ansvar. Att skydda våra förråd är både föreningens ansvar genom låsen och medlemmarnas genom att inte ställa upp dörrar och lämna dem uppställda. Om vi i föreningen hade haft lägenhetsinbrott hade styrelsen naturligtvis övervägt att låsa portarna dagtid.

Varför bytte vi inte till vanliga nycklar eller till passerkort?
Vanliga nycklar skulle i och för sig bli runt hälften så dyrt att installera än de nya lås vi nu valt. Felet är att då skulle vi kanske snart stå inför samma problem igen. Om du nu förlorar en portnyckel anmäler du det och nyckeln kan spärras så att den blir helt oanvändbar. Om sedan nyckeln kommer till rätta meddelar du det och spärren kan hävas. Nycklarna fungerar i detta fall på samma sätt som passerkort eller så kallade taggar som ju också kan spärras. Den för oss största skillnaden är att system med taggar/passerkort kräver väldigt mycket mer installationsarbete. Det skulle inte bara riskera att förfula våra portar utan även öka kostnaden till upp emot  sex gånger det vi nu betalat. Om du vill veta mer kan du läsa mer om iLOQ kan du läsa här.

Dokument

Infoblad med beställningsblankett.pdf 2016-02-21