!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Årsstämma 2017

Årsstämman 2017 den 4 maj  i Snabbköpet.

Valberedningen/Valkommittén söker efter kandidater till styrelsen/medlemsrevisor.

Tidigare år har vi fått många motioner rörande aktiviteter som redan finns med i underhållsplanen framöver. Varje inkommen motion ska behandlas, vilket kräver både tid och resurser. Ta därför gärna kontakt med någon i styrelsen och hör efter om det finns något beslutat/planerat rörande den aktivitet/sak som du vill motionera om. Det kan ju faktiskt vara så att vi redan beslutat om att genomföra det du vill.

Kom också ihåg att vi tar gärna emot tips och idéer året om! 

 

Att skriva en motion.

För medlemmarna i en bostadsrättsförening är det en demokratisk rättighet att motionera. Att skriva en motion kan vara ett bra sätt att presentera sina idéer samt framföra åsikter på.  En motion kan beröra vad som helst i föreningen. En motion ska endast beröra en sak för årsstämman att ta ställning till och därför måste en motionär som vill ta upp flera saker, skriva flera motioner. Ta gärna hjälp av dokumenten: "Att skriva en motion",Mall för motion” samt ”Exempel på motion” som du laddar ner genom att klicka på respektive text ovan men även kan hämtas på kontoret. Motioner mailas till motion@sannadal.se eller lämnas i föreningens brevlåda på Ljusstöparbacken 22.

Sista dag för att lämna motioner är enligt våra stadgar 1 februari.

Dokument

Årsstämmoprotokoll_2017.pdf 2017-10-06
Utskriftvänlig version