!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

Styrelse

 

BRF Sannadalplatåns styrelse består av fyra eller fem ledamöter och två eller tre suppleanter. Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.

Självklart är du välkommen att kontakta styrelsen om du har frågor eller funderingar - men tänk på att styrelseuppdraget är något de flesta sköter vid sidan om sina ordinarie arbeten! Läs mer om detta här. 

 

Stämman våren 2016 valde följande styrelse:  

 

 

 

Anders Nordmark

anders@sannadal.se

ordförande

mandatperiod: 2015 - 2017 

 

 

Daniel Brask 

daniel@sannadal.se

vice ordförande

mandatperiod: 2016 - 2018

 

     

Boel Afzelius

boel@sannadal.se

ledamot

mandatperiod: 2015 - 2017 

 

Fredrik Laag

fredrik@sannadal.se 

ledamot

mandatperiod: 2016 - 2018

 

 

Jan Strömqvist

jan@sannadal.se 

ledamot

mandatperiod: 2016 - 2018

 

     

 

 

Ann-Mari Forsblom

ann-mari@sannadal.se

suppleant

mandatperiod: 2015 - 2017

 

 

 

Per Wettergren

per@sannadal.se

suppleant

mandatperiod: 2016 - 2018

 

 

 

Viktor Ahlstedt

viktor@sannadal.se

suppleant

mandatperiod: 2015 - 2017

 

 

Utskriftvänlig version